Strom stránek

Centrum informací bylo přestěhováno!

Na stránku, kterou hledáte, budete automaticky přesměrováni během několika sekund. Pokud ne, klikněte zde.
Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat
Seznam změn v programu EVI 8 ve verzi 8.7.1.2

Datum vydání: 30.7.2018

Přidáno
 • OLPNO - přidána možnost nastavovat období po měsících zvoleného roku. Vyberete v horním menu Období - Měsíc zvoleného roku.
 • OLPNO - možnost tisku ILNO přímo z modulu OLPNO na spodní záložce Odpady volbou Tisk.
 • OLPNO - v toolbaru přidáno nové tlačítko s funkcí "Synchronizace nového záznamu OLPNO ze SEPNO dle IČOL", která slouží příjemci ke stažení OLPNO zadaného ohlašovatelem.
 • OLPNO - nový parametr "Netisknout na doklady datum a čas ukončení" - platí pouze pro nepotvrzené přepravy.
 • OLPNO - nově bylo přidáno do formuláře OLPNO pole Poznámka k ohlašovacímu listu, které se přenáší do vygenerovaných dávek odpadu.
 • OLPNO - přidána možnost upravit dodatečně interní číslo.
 • OLPNO - doplněna možnost smazat všechny navázané dávky odpadu ve volbě Evidenční dávky s vazbou na OLPNO.
 • OLPNO - omezení při zadání dopravce v závislosti na typu odesílatele. V případě, že odesílatel je mobilní zařízení ke sběru, pak musí být i dopravce.
 • OLPNO - umožněno tisknout poznámku v ADR na více řádků.
 • Subjekty - nový způsob přepínání mezi jednotlivými evidenty programu. pokud je vybrán aktuální subjekt, pak je zobrazen v horní liště vpravo (ve všech evidencích vidím, čí data mám zobrazena). Pokud chci přepnout evidující subjekt, pak lze využít ikony (popelnice) vedle aktuálně vybraného vpravo nahoře.
 • Subjekty - Výskyt subjektu (F6) - na záložce Odpady přidána možnost "Sumarizovat výpis za IČZ/IČP.
 • Odpady - přidány 2 nové tisky "Průvodky odpadu" pro vybrané/označená dávky odpadu.
 • Odpady - nový parametr programu "Při výběru údaje 'Předávající' nefiltrovat subjekty", který umožňuje  při výběru předávajícího v dávce odpadu vypnout "Filtrováno" a zobrazit tak všechny subjekty.
 • ILNO - lze tisknout razítko, které je nastaveno v parametrech daného subjektu.
 • Obecné - položky typu datum mají novou funkčnost - pomocí kláves + / - můžete zvyšovat / snižovat datum o 1 den.
 • Obecné - při změně licenčního čísla lze provádět on-line registraci, protože program si sám najde nové licenční číslo.
 • Obecné - požadavky přes Helpdesk lze zasílat i bez servisní smlouvy.
 • SQL přehledy - přidána záložka pro vytváření definice SQL z evidence OLPNO.
 • EKO-KOM - zcela nové kontroly exportu pro čtvrtletní výkaz Obcí a svozových firem. Dle pravidel EKO-KOMu byly nastaveny kontroly dat.

Změněno
 • OLPNO - drobné úpravy v tisku dodacího listu, zlepšení přehlednosti
 • OLPNO - vylepšení funkcionality pro autovraky - zobrazování upozornění u položek týkajících se autovraků. Doplněna notifikace pro OLPNO o přenos údajů o tovární značce, počtu kusů, …
 • OLPNO - zvýraznění položky IČOL, když IČO evidenta se nerovná IČO Ohlašovatele. Odlišení řádků s přepravou, která byla stažena ze SEPNO.
 • OLPNO - oprava tisku OL - prodlouženo pole ulice
 • OLPNO - parametr "Netisknout hmotnost odpadu" se neuplatní na potvrzené / zrušené / stornované přepravy
 • OLPNO - zavedení ochrany proti nechtěnému vícenásobnému zadání/ohlášení přepravy
 • Subjekty - zpřehledněno vyplnění parametrů pro List č.3 kaly
 • Odpady - při výběru z číselníku subjektů na dávce odpadu se nenabízejí sídla bez IČZ / IČP (nastaveno dle metodiky MŽP)
 • Autovraky - upraveny texty na Šabloně listu č. 4
 • ILNO - upraven tisk ILNO na 2 strany pro dlouhé texty
 • Import - upraven výběr subjektů ve funkci sloučení subjektů
 • Obecné - upraven registrační formulář programu
 • Hromadné operace - omezena velikost poznámky u volby v evidenci odpadů - Hromadná změna vybraných položek u označených odpadů
 • ZPO - úprava tiskové sestavy "Písemné informace o odpadu"

 • Žádné štítky