Strom stránek
Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat
Seznam změn v programu EVI 8 ve verzi 8.7.1.1

Datum vydání: 24.5.2018

Přidáno
 • OLPNO - Doplněn export dat do MS Excel a OO Calc (s modulem Generátor přehledů)
 • OLPNO, Odpady - Přenos interního čísla do zakázky v odpadech, rozšíření čísla zakázky v odpadech
 • Subjekty - Na přehled Subjektů přidáno tlačítko Partneři a Karta odpadů
 • Subjekty - Zobrazení "Detail zařízení" nebo "Detail provozovatele" na Ctrl+F6 podle toho, zda má IČZ nebo IČP
 • Použité díly - Přidání tiskové sestavy - dodací listy

Změněno
 • OLPNO - Úpravy komunikace OLPNO <--> SEPNO
 • OLPNO - Hromadné porovnání záznamů přepravy - upraven výběr a označení záznamů
 • EPNO - V modulu Přeprava (EPNO) omezeno zadávat dávky NO s datem po 2.5.2018
 • Subjekty - Výskyt subjektu v databázi (F6) - přidáno tlačítko pro přechod na daný subjekt
 • Subjekty - Parametry subjektu - List č.3 - kaly - upraveny popisky pro vyplňování hodnot mikrobiologických ukazatelů
 • Odpady - Opraven výpočet rozdílu v  kontrole chybných meziročních převodů 
 • RES - Detail zařízení - pokud není IČZ nalezeno, tak nabídne zobrazení výpisu všech zařízení za celé IČO
 • EKO-KOM - Obce a firmy, které hlásí hromadně za obce - upraven export, vyplňuje se IČO a Název zařízení konečného zpracovatele
 • Zařízení - GPS souřadnice lze vyplnit podle mapy
 • Obecné - Zobrazení všech možností v rámci modulu hromadných operací, přehledů SQL a Exportů do XLS/OO
 • Obecné - Registrace programu - upravena detekce terminálového provozu

Odebráno
 • EPNO - V původním modulu Přeprava (EPNO) zrušena funkce zasílání na ORP

 • Žádné štítky